Konsttryck – A5
2016, Begränsad upplaga, slut.

Mathias Lecler / VILLFARELSER

Dessa kan du finna att köpa här:

Konsttryck – 30cm x 40 cm
2016, Begränsad upplaga, obehandlad yta. Första tryckningen.
2017, Begränsat nytryck, klar ytbehandling – ”Rebellen”, ”Är man så är man”.

Mathias Lecler / VILLFARELSER

Dessa kan du finna att köpa här:

Posters – ”Anti-happy” 50cm x 70cm
2016, Begränsad upplaga, klar ytbehandling – Tålamod, Lycklig, Underbar.
2017, Begränsad upplaga, matt ytbehandling, Nej.

Mathias Lecler / VILLFARELSER

Dessa kan du finna att köpa här:

Böcker

Vykortsbilder och ytterligare en fullmatad konstbok är i produktion.
Höst/vinter -16, respektive vår -17

Vi säger hej när det är dags.

Dessa kommer ges ut tillsammans med: